Corpus Medicum

Corpus Medicum

Corpus Medicum är kåren för samtliga utbildningar på medicinska fakulteten i Lund. Vi sköter arbetet från studenthåll med att bevaka och försöka förbättra utbildningarna och studieklimatet. Detta sker genom representation hela vägen ner från enskild kursnivå upp till fakultetsledning. Arbetet utförs av engagerade studenter med ett intresse för sin utbildning och dess utveckling.

Verksamheten är centrerat kring tre sektioner, som var för sig representerar ett par olika utbildningar. Via sektionerna erbjuds en ofantlig rad utbildningskopplade och sociala aktiviteter till dess medlemmar.

Läs mer här!

Corpus Medicum består av de tre sektionerna:

ENG

Corpus Medicum is the student union representing all programmes at the medical faculty in Lund. We at the union do our best with supervising and improving the programmes and their study environment. This is done through a chain of representatives, from all individual courses all the way up to the board of the medical faculty. Our work is done by dedicated students who care for each other, their educations and its development.

Our operations are centered at three sections, which all represent various educations. Through these sections a great bunch of educational and social activites are offered to our members.