Corpus Medicum

Corpus Medicum

Corpus Medicum är kåren för samtliga utbildningar på Medicinska Fakulteten i Lund. Vi sköter arbetet från studenthåll med att bevaka och försöka förbättra utbildningarna och studieklimatet. Detta sker genom representation hela vägen ner från enskild kursnivå upp till fakultetsledning. Arbetet utförs av engagerade studenter med ett intresse för sin utbildning och dess utveckling.

Verksamheten är centrerat kring tre sektioner, som var för sig representerar ett par olika utbildningar. Via sektionerna erbjuds en ofantlig rad utbildningskopplade och sociala aktiviteter till dess medlemmar.

Läs mer här!

Corpus Medicum består av de tre sektionerna:

  • Medicinska Föreningen (MF) – sektionen för Audionom-, Biomedicin-, Logoped-, Läkarstudenter, samt studerande vid Master of public health.
  • Sydsvenska Sjukgymnastinstitutet (SSGI) – sektionen för fysioterapeutstudenter samt studerande vid Master of Sports Science.
  • Vårdvetenskapliga Studentföreningen (VÅVS) – sektionen för Arbetsterapeuter, Sjuksköterskor, Röntgensjuksköterskor, Barnmorskeprogrammet, Basår i hälsovetenskap samt specialistutbildningar.