Scroll down

Wondering about something or having problems with your membership?

Membership of Studentlund is administered by the Terminsräkningsföreningen (TRF). On their website you will find a list of frequently asked questions and answers. If you do not find the answers to your questions, please contact your nation or union.

Want to know more about Studentlund? Read more here or contact us here!

Vem får bli Studentlundsmedlem?

Berättigade att gå med i studentlund är studenter vid Lunds Universitet eller Lunds Tekniska Högskola samt studenter i vid f.d Öresundsuniversitetet: Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Högskolan Kristianstad, Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamns universitet, Malmö Universitet, Roskilde Universitet & Sveriges lantbruksuniversitet.

Hur byter jag nation?

Byta nation kan du endast göra i början av terminen innan du har betalat din terminsräkning. För att byta nation besöker du den nation du vill byta till och ber dem administrera bytet.

Hur byter jag kår?

Du kan endast byta kår om du bytt studieinrikting då din kår är relaterat till den fakultet du studerar vid. För att byta kår kan du besöka din nation eller den kår du byter till och ber dem administrera bytet.

When does registration for the semester open?

Medlemssystemet öppnar för nästkommande termin i samband med antagningsbeskeden som kommer i början av juli för höstterminen och i december för vårterminen. Observera att ditt medlemskap inte är fullbordat förrän du skrivit in dig i en nation.

När öppnar inskrivningsperioden?

Under inskrivningsperioden håller nationerna öppet 10-18 varje vardag för att du enkelt ska kunna besöka dem och skriva in dig.  Nationerna sätter nytt datum för denna inför varje ny termin, så besök nationernas Facebook för att hitta exakta datumen för inskrivningsperioden.

Jag missade inskrivningsperioden, kan jag fortfarande fullborda mitt medlemskap?

Ja självklart! Du kan skriva in dig på nation när som helst under terminen, skillnaden är att du behöver besöka nationen under expeditionstid, denna information hittar du under vardera nation här på hemsidan.

Hur köper jag ett gästkort?

Gästkort kan köpas fysiskt på nationerna under expeditionstid, eller digitalt på keyflow via länken nedan. https://www.keyflow.com/en/venues/5576/gastkort-lund

Gästkort kan endast köpas av studerande vid andra högskolor och universitet i Sverige samt motsvarande lärosäten i utlandet. Studentkort ska uppvisas vid köp av gästkort.

Jag är på praktik vid Lunds Universitet, kan jag ändå bli medlem?

Har du ett temporärt personnummer samt kan styrka att du är på praktik vid Lunds Universitet kan du bli medlem. Det kan krävas lite extra steg, men be då nationen kontakta KuratorsKollegiet för hjälp.

Vart hittar jag mitt Studentlundsmedlemskap?

När du har registrerat dig som medlem på Studentlund och skrivit in dig på en nation kan du ladda ner appen Studentkortet (STUK) för att hitta ditt digitala medlemskort.