Scroll down

Kontakta din kår på din utbildning eller nationen som du är med i/vill vara med i:

Humanistiska och teologiska studentkåren – exp@hts.lu.se
Juridiska Föreningen – jf@jf.se
LundaEkonomerna – info@lundaekonomerna.se
Lunds Naturvetarkår – luna@luna.lu.se
Samhällsvetarkåren – info@samhallsvetarkaren
Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö – sprakror.skfm@gmail.com
Medicinska Föreningen – vice@mfskane.se
Sydsvenska Sjukgymnastinstitutet (SSGI) – vice@ssgi.nu
Vårdvetenskapliga Studentföreningen (VÅVS) – ordf@vavslund.se
Studerar du vid LTH eller är Doktorandstuderande? Kontakta din nation för hjälp!

Blekingska Nation - expen@blekingska.se
Göteborgs Nation - info@goteborgsnation.com
Hallands Nation - expen@hallandsnation.se
Helsingkrona Nation - expen@helsingkrona.se
Kalmar Nation - q@kalmarnation.nu
Kristianstads Nation - expen@krnation.se
Lunds Nation - info@lundsnation.se
Malmö Nation - expen@malmonation.com
Sydskånska Nationen - expen@sydskanska.se
Västgöta Nation - nationen@vgnation.se
Wermlands Nation - exp@wermlandsnation.se
Östgöta Nation - expen@ostgota.nu

Health Guild: halsningsgille@studentlund.se - for questions about the Health Guild, both for exhibitors and visitors.

Joanna Bartczak, Studentlundskoordinator
Oliver Särnehed, Verkställande sekreterare administration TRF

A list of frequently asked questions can be found here. If your question is not answered, contact your union or a nation in the first instance.