Studieinspiratörerna

Studieinspiratörerna

Studieinspiratörerna (StIna) är en ideell studentförening som arbetar för att inspirera och motivera ungdomar från studieovana miljöer till mer målinriktade studier. Snedrekryteringen är tydlig på universitetet. StIna kämpar för att ändra denna trend så att alla samhällsgrupper ska bli representerade vid universitetet.

Idag är vi över 100 ideellt arbetande studenter med skilda bakgrunder och politiska åsikter, tillhörandes olika religioner, som tillsammans arbetar för att försöka skapa ett universitet för alla. Genom att hålla inspirerande lektioner och informera om universitetsstudier bygger vi en bro mellan gymnasiet och universitetet.

Våra medlemmar åker ut till våra samarbetsskolor runt om i Skåne och deltar i lektioner. Vi har medlemmar från LTH, Ekonomiska-, Samhällsvetenskapliga- samt Juridiska fakulteten. Det gemensamma målet är att avdramatisera universitetet genom att berätta om hur det är att läsa på universitet och hur det är att leva som student. Syftet med besöken är att alla elever skall få en möjlighet att aktivt välja om de vill börja studera på universitetet eller inte. Informationen skall öppna upp en dörr så att universitetsstudier skall utgöra ett möjligt framtidsval.

Som studieinspiratör får man otroligt mycket tillbaka av sina insatser. Man får en god kontakt med eleverna och utvecklas som person. Samtidigt som du agerar förebild och stöd får du även en stor erfarenhet i att tala inför åhörare.

Vi i föreningen är stolta över projektet, vad vi uppnått och vad vi varje vecka uppnår, men vi vill mer. Vill du vara med och bli en studieinspiratör? Besök vår hemsida eller maila oss!

Studieinspiratörerna

Studieinspiratörerna, c/o Juridiska fakulteten vid Lunds Universitet, Box 207, 221 00 Lund

E-post. ordf@studieinspiratorerna.se | Hemsida. www.studieinspiratorerna.se