Hälsningsgillet

Hälsningsgillet

Varje termin anordnar AF (Akademiska Föreningen), KK (Kuratorskollegiet) och LUS (Lunds universitets studentkårer) Hälsningsgillet, en mässa där såväl nya som gamla studenter får möjlighet att möta Studentlunds föreningar samt externa organisationer och företag! Ungefär 100-150 utställare finns på plats och sammanlagt besöker ca 4000 studenter mässan varje termin!

Platsen är alltid densamma – AF-borgen, och öppettiderna är mellan 12.00 till 16.00!

Varmt välkomna!

Våren 2017 går Hälsningsgillet av stapeln fredagen den 27 januari! Sista anmälningsdag är fredagen den 13 januari. Vill du ställa ut på mässan, eller har andra frågor?

Skicka ett mail till projektledare Kajsa Stoll Kuroczik, halsningsgille@studentlund.se.