Övrigt.

Athen

Athen

Athen är studenternas vardagsrum! Lokalen finns på entréplan i AF-borgen och är Nordens största café och därtill en läsplats och kulturscen. På vardagar är Athen öppet 9-18, förutom fredagar då… Läs mer
ESN Lund

ESN Lund

Experience Scandinavia with ESN Lund and get swedified! ESN Lund is a non-profit student organization where all students are welcome. We aim at making the experiences of international students in Lund… Läs mer
FENA Business & Beer

FENA Business & Beer

Hi and welcome to the second Business & Beer for this year! Last time both Helene Vogelmann from LU Open and Rickard Mosell from Ideon Innovation spoke about small &… Läs mer
Hållbart Universitet

Hållbart Universitet

Hållbart Universitet är Lunds Universitets miljöförening, som kämpar för att rädda världen och har kul samtidigt! Vi arbetar efter mottot ”tänk globalt, agera lokalt” och har såväl lokala som… Läs mer
Hälsningsgillet

Hälsningsgillet

Varje termin anordnar AF (Akademiska Föreningen), KK (Kuratorskollegiet) och LUS (Lunds universitets studentkårer) Hälsningsgillet, en mässa där såväl nya som gamla studenter får möjlighet att möta Studentlunds föreningar samt externa organisationer och… Läs mer
Klädkammaren

Klädkammaren

Vill du festa miljömedvetet och tröttnat på att köpa ny outfit varje gång det är ett nytt tema på festen? Det är därför Klädkammaren finns till. Långt nere I AF-borgens källare… Läs mer

Lund Debate Society

The Lund Debate Society is a non-partisan association operating in Lund with the purpose of providing a platform for intellectual debate as well as training in argumentation and public speaking. Läs mer
Lundakarnevalen

Lundakarnevalen

Den 16-18 maj 2014 sa det återigen firas karneval i Lund! Lundakarnevalen går av stapeln vart fjärde år och arrangeras av Lunds studenter. Cirka 5000 studenter blir karnevalister och är… Läs mer
Lunds Akademiska Officerssällskap

Lunds Akademiska Officerssällskap

Lunds Akademiska Officerssällskap, LAOS, grundades 1960 av nyutexaminerade reservofficerare som studerade vid Lunds Universitet och ville förena det akademiska livet med det militära i en studentikos anda. Emblemet med ugglan… Läs mer
Projekt 6

Projekt 6

P6 är en oberoende studentförening som arbetar med STI-, HIV- och graviditetsprevention samt sexual- och relationsfrågor. P6 målgrupp är studenter vid Lunds universitet. Vårt mål är att få en större… Läs mer
Sjöofficerscorpsen vid Lunds universitet

Sjöofficerscorpsen vid Lunds universitet

SjöLund – Sveriges äldsta navalakademiska förening – startades 1964 av ett glatt gäng i Kungliga Flottans reserv, tillika studenter vid Lunds Universitet. Framför andra bör nämnas FK em I,d v… Läs mer
Studieinspiratörerna

Studieinspiratörerna

Studieinspiratörerna (StIna) är en ideell studentförening som arbetar för att inspirera och motivera ungdomar från studieovana miljöer till mer målinriktade studier. Snedrekryteringen är tydlig på universitetet. StIna kämpar för att ändra denna trend… Läs mer