Nätverk/Sällskap.

ESN Lund

ESN Lund

Experience Scandinavia with ESN Lund and get swedified! ESN Lund is a non-profit student organization where all students are welcome. We aim at making the experiences of international students in Lund… Läs mer
KUF - Kriminologernas Universitetsförening

KUF - Kriminologernas Universitetsförening

KUF, Kriminologernas Universitetsförening är en förening för alla som läser kandidatprogrammet i kriminologi, masterprogrammet i kriminologi eller en fristående kurs i kriminologi eller rättssociologi! Vi anordnar nollningsperiod för alla förstaårsstudenter… Läs mer
Lunds Akademiska Officerssällskap

Lunds Akademiska Officerssällskap

Lunds Akademiska Officerssällskap, LAOS, grundades 1960 av nyutexaminerade reservofficerare som studerade vid Lunds Universitet och ville förena det akademiska livet med det militära i en studentikos anda. Emblemet med ugglan… Läs mer
Navalakademien Sjölund

Navalakademien Sjölund

SjöLund – Sveriges äldsta navalakademiska förening – startades 1964 av ett glatt gäng i Kungliga Flottans reserv, tillika studenter vid Lunds Universitet. Framför andra bör nämnas FK em I,d v… Läs mer
Studentföreningen Ateneum

Studentföreningen Ateneum

Studentföreningen Ateneum är den naturliga träffpunkten för liberala och konservativa studenter vid Lunds Universitet. Allt sedan grundandet år 1934 har Ateneum arrangerat talarkvällar, sittningar och värnat den fria debatten. Föreningen… Läs mer