Kör.

Bella Voce

Bella Voce

Bella Voce – Lunds Studentsångerskor är en fyrstämmig damkör med hög musikalisk nivå vars medlemmar studerar eller har studerat vid Lunds universitet. Kören startades år 2000 och ger en större… Läs mer
Lunds studentsångare

Lunds studentsångare

Lunds Studentsångare – Sveriges äldsta yngsta manskör Vi ska inte sticka under stol med att vi är privilegierade. Vi ger inte bara konserter i Universitetsaulan med tillhörande baler två gånger… Läs mer