Kör.

Bella Voce

Bella Voce

Bella Voce – Lunds Studentsångerskor är en fyrstämmig damkör med hög musikalisk nivå vars medlemmar studerar eller har studerat vid Lunds universitet. Kören startades år 2000 och ger en större… Läs mer

Förenade Nationsmanskören

Förenade Nationsmanskören är en manskör för alla. Sedan 2001 erbjuder vi både vana duschsångare och skrålande ölälskare en musikalisk hemvist i den myllrande Universitetsstaden. Det innebär även att vi i… Läs mer
Lunds studentsångare

Lunds studentsångare

Lunds Studentsångare – Sveriges äldsta yngsta manskör Vi ska inte sticka under stol med att vi är privilegierade. Vi ger inte bara konserter i Universitetsaulan med tillhörande baler två gånger… Läs mer
Tornakören

Tornakören

Tornakören är en blandad nationskör som består av 50 studenter från Sydskånska, Helsingkrona, Västgöta, Krischansta och Hallands Nation. Vi sjunger på baler, novischfester, Lunds Universitets terminsavslutningar och arrangerar egna konserter. Läs mer