Hälsningsgillet

Hälsningsgillet

Varje termin anordnar AF (Akademiska Föreningen), KK (Kuratorskollegiet) och LUS (Lunds universitets studentkårer) Hälsningsgillet, en mässa där såväl nya som gamla studenter får möjlighet att möta Studentlunds föreningar samt externa organisationer och företag! Ungefär 100-150 utställare finns på plats och sammanlagt besöker ca 4000 studenter mässan varje termin!

Platsen är alltid densamma – AF-borgen, och öppettiderna är mellan 12.00 till 16.00!

Varmt välkomna!

Hösten 2016 går Hälsningsgillet av stapeln fredagen den 2 september! Sista anmälningsdag är fredagen den 19 augusti. Vill du ställa ut på mässan, eller har andra frågor?

Skicka ett mail till projektledare Kewin Erichsen, halsningsgille@studentlund.se.